Bearded young man with fit athletic body, does exercises, listening music on headphones, has muscular body shape.

آشنایی با کاردیوفست

برخی از افراد ادعا می کنند که در فواید کاردیو فست یا هوازی با شکم خالی بیش از حد اغراق شده است و برای کاهش چربی بهتر از هوازی با شکم سی...

ادامه مطلب

ورزش می کنم اما وزنم زیاد شده ؟

ممکنه چند هفته تمرین پر تلاش انجام بدیم و بریم رو ترازو تا نتیجه زحماتمون را ببینیم . اما عددی که رو ترازو می بینیم ما رو ناامید می کنه...

ادامه مطلب

۱۰ عادت مضر برای چربی شکم !

خیلی از کارها را از سر عادت انجام می دهیم و حتی متوجه اشتباه بودن آن نیستیم . بعضی از این عادت ها به ظاهر ما ضرر می زند و بعضی عادت ها ...

ادامه مطلب

Man in a isolations. Guy training online. Man using a laptop.

تمرین ده دقیقه ای برای آب کردن چربی شکم

غیر از زیبایی آب کردن شکم می تواند انگیزه های دیگری نیز داشته باشد . چربی در عملکرد کبد تداخل ایجاد می کند و خطر بیماری قلبی ، دیابت و ...

ادامه مطلب

برای کاهش وزن چه مقدار کالری مصرف کنیم ؟

کاهش وزن هنگامی که از چند مفهوم اصلی مطلع باشید ، کار نسبتاا ساده ای است.  نسبتا رو بگذارید رو حساب اراده و مولفه های دیگر که در ادامه ...

ادامه مطلب

کدام ورزشها بیشتر کالری می سوزانند؟

فرمول ساده ای به نظر می رسد : بیشتر از میزان کالری مصرف شده در روز کالری بسوزانید . این ثابت شده است که ورزش های هوازی در کاهش وزن و چر...

ادامه مطلب