woman-writing-blurred-fruit

افزایش وزن سالم

برای افزایش وزن سالم ، باید کالری و پروتئین دریافتی خود را افزایش دهید و یک برنامه ورزشی مناسب طراحی کنید . امکان افزایش وزن سالم و بدو...

ادامه مطلب

Overtraining

خطرات تمرین بیش از حد

انگیزه مهمترین ویژگی هر فرد ورزشکاری ست که امیدوار به پیشرفت آن است باید آن را داشته باشد . با این حال می تواند نتیجه معکوس نیز ایجاد ک...

ادامه مطلب

flat-lay-sneakers-with-gym-essentials

برای لاغری هوازی بهتر است یا قدرتی ؟

ورزش بهترین راه برای سوزاندن کالری است .  اما همه ورزش ها به یک میزان کالری نمی سوزانند.  بنابراین بسیار مهم است که نیاز روزانه خود را ...

ادامه مطلب

side view of basket and bowl full of potato on sackcloth on wooden surface and background with copy space

فوائد سیب زمینی برای ورزشکاران

سیب زمینی قرن ها توسط انسان کشت شده و به تأمین نیازهای روزانه کربوهیدرات ما کمک کرده است .  فوائد سیب زمینی حتی در دوره های خاصی مانند ...

ادامه مطلب

FAT

تمریناتی برای خلاصی از چربی کمر

چربی کمر به خصوص برای ظاهر بانوان مشکلاتی مانند پوست شل و اضاغفی وسط کمر  و پهلو زیر بغل ایجاد می کند . داشتن چربی موضعی می تواند ارثی ...

ادامه مطلب